Gå til innhold
  • 20. desember 2022

Ibestad folkebibliotek er i gang med prosjektet Lokalhistorisk sus

Gammelt foto av høylass i fjæra

Ibestad folkebibliotek har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Lokalhistorisk sus. Formålet er å fremme aktiv formidling og det er 3 tiltak som skal gjennomføres: “Dypdykk i arkivet”, “Lokalhistorisk kafé” og “Gjennom eteren”. Høsten 2022 har vi gjennomført 2 “Lokalhistorisk kafé” og arrangementet “Jul på Skippergården” med godt over 100 besøkende!

Om samarbeidspartnerne i prosjektet:

Ibestad Historielag. Historielaget har fått et oppsving med nytt styre, mer aktivitet og et fast tilholdssted med kontorer og møterom i kommunens museale objekt Skippergården. Det har lenge vært snakk om å få til et samarbeid mellom biblioteket og historielaget når det gjelder slektsforskning, foredrag, digitalisering av foto og formidling av lokalhistorie og litteratur knyttet til det.

Sør-Troms Museum. Det finnes allerede et etablert samarbeid med Sør-Troms Museum (STMU) i Ibestad kommune for administrasjonen, politisk og historielaget. STMU drifter kommunens museale objekt Skippergården og fungerer som en faglig ressurs. Det har fra før vært tatt ei befaring av det historiske arkivet på biblioteket sammen med STMU og historielaget. Prosjektet “Lokalhistorisk sus” kan gjøre at samarbeidet mellom de tre partene blir enda tettere og at vi kan utnytte kompetansen vi alle innehar. Museets hjemmeside: https://stmu.no/

Tiltaksmål (hentet fra prosjektsøknaden):

Vi har en mulighet til å utnytte at vi i kommunen har et fungerende historielag, lokal tilstedeværelse fra et museum og et rikholdig historisk materiale knyttet til biblioteket. Målet er å børste støv av det historiske arkivet, gjøre den lokalhistoriske samlingen mer kjent, styrke samarbeidet med Ibestad historielag og Sør-Troms Museum, gjøre biblioteket til en naturlig arena for lokalhistorisk aktivitet, samt etablere aktivitet fra biblioteket i kommunens museale objekt Skippergården og gjøre vår felles lokalhistoriske arv mer tilgjengelig for publikum.

 

Beskrivelse av tiltakene i prosjektet:
Dypdykk i arkivet

Ibestad folkebibliotek har et historisk arkiv i et av sine magasin, det er uordnet og lite tilgjengelig for publikum. For at det skal kunne tilgjengeliggjøres og formidles må det gjøres en jobb av de tre samarbeidspartnerne i forkant, vi må gjøre oss kjent med materialet og bestemme oss for hvordan det kan presenteres. Formidlingen kan ha form av hyllevandring, foredrag eller workshop. Hyllevandringen må skje inne i selve magasinet, men foredrag og workshop kan foregå inne i biblioteket eller på Skippergården. Publikum er primært alle innbyggerne i kommunen og andre historieinteresserte. Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan skje i et fortsatt samarbeid mellom bibliotek, historielag og museum.

Lokalhistorisk kafé

Målet er å lage en arena for publikum i en sosial setting der man samtidig kan få et innblikk i bibliotekets arkivmateriale, lokalhistoriske samling, hvordan drive slektsforskning og andre aktuelle tema. Det er også tenkt ei formidling av hjemmesidene til biblioteket der det finnes nyttige lenker for de som er interessert i lokalhistorie https://www.ibestadbibliotek.no/lokalhistorie/ Tiltaket kan utføres på biblioteket og i Skippergården på tidspunkt tilpasset publikum, for eksempel i helgene. Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan tilpasses historielaget og museets aktiviteter for formidling. Biblioteket vil i fortsettingen også fremdeles være en naturlig formidler og arena for det lokalhistoriske.

Gjennom eteren

Digitalisering av bibliotekets historiske materiale og tilgjengeliggjøring på bibliotekets hjemmeside. Dette kan være en måte å styrke den lokale identiteten på og gjøre materialet tilgjengelig og synlig på en annen måte enn i dag. Digitaliseringen og postingen av historisk materiale på hjemmesiden kan for forskere og lokalhistorikere være en måte å sjekke ut et materiale før man eventuelt velger å dra fysisk et sted. Tekniske løsninger for digitaliseringen og postingen på bibliotekets hjemmesider kan Sør-Troms Museum og Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark bidra med forslag til. Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden er nok noe Ibestad historielag kan ta tak i med bistand fra Sør-Troms Museum, historielaget driver allerede med digitalisering av gamle fotografier.