Gå til innhold

For å låne på biblioteket trenger du et lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss. Lånekortet er gratis  og du må godta våre låneregler.  Lånekortet er personlig, og må ikke lånes bort til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet. Dersom du mister kortet må du betale et gebyr for å få et nytt. Ha alltid med deg lånekortet når du kommer for å låne.

Ny låner:
Fyll ut lånekortskjemaet og levér det i skranken på biblioteket. Du må vise gyldig legitimasjon med bilde og personnummer. Lånekortet får du straks, det er gratis når du er ny låner. Vi anbefaler at det opprettes nasjonalt lånekort.

·      Lånekortet er gratis

·      Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek

·      Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket

·      Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort

·      Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort

·      Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år

·      Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse

·      Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr

Ny i Norge:
Venter du på behandling av søknad om opphold, kan du få et lokalt lånekort ved å framvise ditt DUF-nr.

Nasjonalt lånekort:
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette et nasjonalt lånekort. Du kan bruke dette kortet i hele landet og du få tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket, for eksempel Filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket, trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.

Sjekkliste for elever ved skolebesøk på biblioteket:
·      Husk å ha med lånekort når du skal låne noe på biblioteket

·      Sørg for å levere inn det du har lånt før du gjør noe annet

·      Tar du noe ut av hyllen og ikke husker hvor det hører hjemme, spør de som jobber på biblioteket eller en lærer. Det er veldig viktig å sette ting tilbake på riktig plass!

·      Husk å låne med lånekort det du tar med deg ut av biblioteket!